zanieczyszczenia

Aktualne niebezpieczeństwa dla naturalnego środowiska. Świadome decyzje człowieka.

Posted on 06/01/2019 7:35am
środowisko
Author: Mario M
Source: http://www.flickr.com
Człowiek od niepamiętnych czasów wytwarza odpadki i je wyrzuca. Postęp cywilizacyjny, który wszyscy uważają za dobry i konieczny, spowodował, że nasze życie stało się wygodniejsze. Dzięki współdziałaniu wyobraźni, ludzkiej zaradności i nowoczesnych maszyn a także komputerów człowiek działa coraz prężniej, rozsądniej kombinuje, jest bardziej oryginalny, lecz razem z rozwojem cywilizacyjnym, degraduje środowisko naturalne.
Read more >>

Utylizowanie zanieczyszczeń niebezpiecznych jako fundament chronienia środowiska naturalnego.

Posted on 01/10/2018 7:13am
Wywóz odpadów
Author: Arvell Dorsey Jr.
Source: http://www.flickr.com
Te zanieczyszczenia, jakie po dostaniu się do środowiska naturalnego mogą być dla niego zagrożeniem nazywa się odpadami niebezpiecznymi. Odpady te pozostają łatwe do spalenia, a więc podatne na samozapłon. Mogą wyróżnić się też utlenianiem, przez negatywny wpływ na różne konstrukcje. Zazwyczaj zanieczyszczenia niebezpieczne wyróżniają się reaktywnością chemiczną, mogą wówczas wybuchać lub wydzielać gazy toksyczne.
Read more >>